//
test
A A+
Zoeken:

Overwinnen van en Overleven met het Water

www.erfgoedlijngo.nl deze site wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe interessante locaties

In de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee worden eilandelijke cultuur-historische belevingswaarden geaccentueerd, ontwikkeld en verbonden in een streekherkenbaar verhaal over Leven met het Water.

Het eiland Goeree-Overflakkee heeft een lange geschiedenis in de Delta van Rijn, Maas en Schelde. Dat kun je zien in het landschap, lezen in verhalen en bestuderen op (oude)landkaarten.
In de Romeinse tijd bijvoorbeeld maken -wat we nu noemen- de Zeeuwsche en Zuid-Hollandse Eilanden en Waarden deel uit van een uitgestrekt veengebied met meerdere riviermondingen en vele kreken het gebied ligt achter een duinerij van Vlaanderen naar de Hollandse kust. 
In de Middeleeuwen wordt veel veen weggeslagen en ontstaat een uitgestrekt watergebied waarin eb en vloed diepe geulen slijten maar waarin waarin ook platen worden gevormd, die de basis vormen van de huidige eilanden.

Middelen van bestaan, verbindingen en dorpen voegen zich naar het eilandschap;
-aanwas van land en inpoldering leiden tot havenkanalen
-landbouw- en visserijproducten moeten worden verhandeld
-dorpen hebben een bloeitijd als ze aan goed water liggen
-er is een geschiedenis van watersnoden en verdronken dorpen

In de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee zien we het verhaal van het eiland, getekend door het water.

Download hier de Erfgoedkrant Goeree-Overflakkee.