A A+
Zoeken:

Informatie

Melissant Watersnood

Melissant, begraafplaats bij het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de watersnoodramp uit Stellendam.

Op de begraafplaats liggen 56 slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953 uit Stellendam begraven. Melissant bleef toen droog. Er is een monument opgericht met op de sokkel: ‘Ten dage myner benauwdheid zocht ik den Heere, 1 februari 1953’ en aan de andere zijde: ‘Melissant eert de nagedachtenis der watersnoodslachtoffers uit Stellendam’.

Melissant
In Melissant werd de commandant van de politie uit bed gebeld door de burgemeester van Middelharnis. Hij begon mensen in de omringende polders te bellen, want aanvankelijk was de gedachte dat alleen zij gevaar liepen. Toen zowel de Gabriëllinapolder als de polder Roxenisse echter in snel tempo volliepen werd ook in het dorp alarm geslagen. Helaas was de stroom inmiddels uitgevallen en werkte de sirene niet meer. Om half vijf dreigde via de polder Roxenisse de polder Oud-Melissant, met daarin het dorp, onder te lopen. Met man en macht werd geprobeerd om de sluis tussen beide polders - die open was blijven staan - dicht te maken. Dat lukte niet meer op de normale manier, vanwege de kracht van het water. Ook zandzakken - gevuld met zand uit de zandbak van de plaatselijke school - bleven niet liggen, het water stroomde te snel. In een ultieme poging het gat te dichten liet men om half zes die ochtend een zwaar landbouwvoertuig afzakken voor de opening. Dit had gelukkig effect en het voertuig kon verstevigd worden met een groot aantal zandzakken. Melissant bleef droog en er vielen geen slachtoffers.Opties: Bekijk op kaart Google Routeplanner Locatie Goeree-Overflakkee Onderwerp Water Thema Watersnoodramp
Pagina terug