A A+
Zoeken:

Informatie

Zit- en Beleefpunt Stellendam

Stellendam Land, water en tijd verbonden
Wat een mooie plek om ‘aan te leggen’. En even stil te zitten
bij het verleden, met het beeld van het heden.

Oude havens — 1300
Ouddorp, niet direct aan de kust, heeft eeuwenlang geen haven. Rond 1300 trekken de Ouddorper vissers naar een gunstige plaats aan de oostzijde van het eilandje Goeree (Overflakkee bestaat nog niet). Daar vinden schepen een goede rede (= aanlegplaats) voor beschutting. Goedereede
wordt al snel een belangrijke vissers- en handelsplaats. In 1312 krijgt het zelfs stadsrechten, waar Ouddorp het zonder moet doen.
Van visserij naar landbouw — 1600
Een echt grote stad is Goedereede nooit geworden. Probleem: verzandingen maken de haven steeds moeilijker bevaarbaar. Rond 1600 is het met de welvaart gedaan.
Vissers stappen over op de landbouw.
Van landbouw naar visserij — 1750 tot 1900
In 1751 legt men een dam tussen de eilanden Goeree en Overflakkee, de Prinsendam. In 1780 volgt de aanleg van de Eendrachtspolder.
Hier komt het dorpje Stellendam, met een gunstige haven. Men start met de kustvisserij en de Stellendamse garnaal wordt een begrip. In het derde kwart van de negentiende eeuw krijgt de landbouw het moeilijk. De visserij blijkt een goed alternatief. Ouddorp krijgt een haventje en
de vissers uit Goedereede vestigen zich aan het eind van het havenkanaal. Daar ontstaat de vissersgemeenschap Goedereede-Havenhoofd. Met kleine houten zeilscheepjes leggen de drie dorpjes zich toe op de kustvisserij.


Na 1953 de Deltahaven
De Watersnoodramp vraagt om groots ingrijpen: de Deltawerken sluiten het Haringvliet en de Grevelingen af van de zee. De vissers van de drie plaatsen nemen in de jaren zestig de nieuwe Deltahaven in gebruik. Het havencomplex — een binnen- en buitenhaven — biedt ruimte voor veel grotere vissersschepen. De havenkanalen van Goedereede en Stellendam blijven nu leeg. In het haventje van Ouddorp zie je nog pleziervaart op de Grevelingen. Maar de visserij is uit de dorpen verdwenen. 

De Groene Vaart

Vanuit de Oude Haven van Stellendam is het mogelijk om met een kano of electrische boot te varen op het prachtige Zuiderdiep.

Klik hier voor meer informatie.

Pagina terug