A A+
Zoeken:

Informatie

Veersteiger Middelharnis

De tram op Goeree Overflakkee

 De N.V. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij werd opgericht op 12 november 1878, dus zo’n honderdvijfendertig jaar geleden. In die tijd is er hoop veranderd in ons dagelijks vervoer. In de begintijd werd het openbaar vervoer in Rotterdam en Schiedam nog per paardentram gedaan, tegenwoordig gaan we per auto (al dan niet elektrisch), fiets (al dan niet met trapondersteuning), bus (sommige exemplaren op aardgas of waterstof) en trein (diesel of elektrisch).  

 Rotterdam-Zuid

Aan het eind van de vorige eeuw groeide Rotterdam bijna uit zijn voegen. In Rotterdam -Zuid ontstond een nieuwe stad. Hier kwamen veel mensen wonen en werken, omdat nieuwe havens waren aangelegd voor het vervoer van goederen richting het Ruhrgebied. Die mensen kwamen vooral van het platteland van west Brabant en de Zuidhollandse eilanden. Zo ook van Goeree Overflakkee. Velen trokken naar Rotterdam en vonden daar hun nieuwe woon-en werkplek. Omdat er toch een verbinding moest zijn met het ‘moederland’, kwam er behoefte aan een goed vervoer van en naar Flakkee. De aanleg van wegen verliep traag. Er was een net van kleiwegen en soms grindwegen op Flakkee; in natte tijden was er zelfs sprake van een zeer stagnerend vervoer.


 De tram op Goeree Overflakkee

Toch wilden de Zuidhollandse eilanden wel profiteren van de opkomst van Rotterdam. Er moest dan wel een beter massavervoer komen. In begin van vorige eeuw zo rond 1905 werd een lijnennet op o.a. Goeree Overflakkee gerealiseerd. Men reed met een stoomtram op het eiland. Met veerboten en sleepdiensten werd zo het spoorwegnet een geheel en kon men vanaf verschillende plaatsen op de eilanden in Rotterdam-Zuid komen. De RTM pakte de zaak groots aan. Om het geheel tussen de eilanden goed te laten verlopen werden diverse stoombootmaatschappijen over genomen. Op Flakkee waren al havens aangelegd in het verleden om vooral landbouw producten(met name suikerbieten) over te slaan in schepen. Daar kwam dan ook massapersonenvervoer bij. De tram liep door tot aan de veersteiger in de buitenhaven van Middelharnis.
De tramlijn op Goeree-Overflakkee werd 1 mei 1909 officieel geopend met een rit vanuit Middelharnis naar Ooltgensplaat, Ouddorp en terug naar Middelharnis.


In de beginjaren bedroeg de maximum snelheid zo’n twintig kilometer per uur, maar door verbeteringen aan het spoornet kon de snelheid worden verhoogd tot wel 45 km/u in 1934. Verder heeft de RTM door indienststelling van motorrijtuigen de zaak verder verbeterd. In de jaren vijftig werd een gedeelte van het materieel gemoderniseerd. De kleuren rood en crème werden de nieuwe huisstijl.

 Het einde van de tram

 De opkomst van de bus en het toenemend autovervoer hebben de tram geen goed gedaan. In de jaren 1956 en ’57 verdween de tram op Goeree Overflakkee. De boot voer nog wel, maar bij het gereedkomen van de dammen in de 60-er en 70-er jaren kwam hier ook een einde aan.

 De tram nu

 Toch is de tram voor Flakkee behouden. In 1989 kreeg het antieke en vaak gerestaureerde RTM_materieel een plaatsje in Ouddorp op de Punt. In 1990 werd het eerste traject van 2km geopend en nu rijdt de tram regelmatig naar het eindpunt in Scharredijke. Een aantal tastbare herinneringen geven nog blijk van het tramspoor dat jaren voor vervoer van west naar oost heeft gezorgd. Een aantal spoorbruggen zijn nog behouden, tracés soms nog herkenbaar en een enkel station is nog (café de Tram in Nieuwe Tonge). De veersteiger in Middelharnis op het havenhoofd  is vorig jaar met veel gevoel voor historie gerestaureerd. We moeten er zuinig op zijn . Dank zij de vele vrijwilligers blijft ook dit stukje erfgoed behouden.

 


Opties: Bekijk op kaart Google Routeplanner Locatie Erfgoedlijn GO Onderwerp Verkeer en Vervoer Thema Kreken en Havenkanalen
Pagina terug